פרטי האירוע

רשת המתנ״סים אילת ועיריית אילת מזמינים:

אליפות אילת בשחמט 2022

במעמד סגן ראש עיריית אילת מר סטס דינקין

 

יום ב׳ ו כ״ב אייר ו  23.5.22 ו בשעה 17:00
בספריה העירונית

 

התחרות פתוחה לכל הגילאים ונושאת פרסים יקרי ערך.

מועד אחרון לרישום 22.5.22.

לפרטים נוספים: מתנ"ס בית רובין 08-6301701 

כניסה:  25 ₪ 

 

 האירוע נגיש.

 

תקנון התחרות:

* משתתפים בחוגי השחמט במתנ״ס בית רובין פטורים מתשלום לתחרות, וצריכים להירשם במזכירות המתנ״ס.

*  שיטת התחרות - שוויצרית + הגרלה.

* פרסים: מקום ראשון: 1,000 ₪, מקום שני 500 ₪, מקום שלישי 250 ₪.

* כל משתתפי התחרות יקבלו תעודת השתתפות מהודרת וחתומה.

* מספר סיבובים: 4

*  קצב משחק: 15 דקות בעזרת שעון שחמט.

* ניהול, שיפוט וערעורים: שרון גינדי ושי שחורי

* הגרלות ותוצאות הסיבובים: רשימת ציוות השחקנים, תעשה על ידי הנהלת התחרות באמצעות הגרלה.
  ותפורסם בזמן התחרות לפני הסיבוב.

* ניקוד: 1 נקודה על ניצחון, 1/2 נקודה על תיקו, אפס נקודה על הפסד.

* חישוב מנצחים: ע״פ הניקוד הגבוה ביותר.

* השחקנים המשתתפים בתחרות יימנעו מפרישה מהתחרות, הגורמת נזק ישיר לתחרות ולמשתתפיה.

* התנהגות ספורטיבית:  כל השחקנים המשתתפים בתחרויות במועדון וקרוביהם, מתחייבים לגלות
  התנהגות ספורטיבית הן כלפי כל השחקנים והן כלפי בעלי התפקידים, שנקבעו ע"י הנהלת אליפות אילת
  בשחמט לנהל ולשפוט בתחרות זו ולשמור על כבודם.

* כללי התנהגות לשחקנים: לפני כל משחק תערך הגרלה על ידי השופט לגבי צבע של השחקן באותו משחק,
  אין לשוחח בעת המשחק, יש לשמור על שקט מוחלט, אין ביטולים של מסעים = נגעת - נסעת.

*  השחקן או יריבו רשאים לערער על החלטת מנהלי ושופט התחרות, אשר החלטתם תהיה סופית.

*  כל השחקנים המשתתפים בתחרויות מתחייבים למלא אחר התקנון.
   הנהלת מועדון שחמט אילת ומתנ״ס בית רובין ינקטו בכל האמצעים המשמעתיים כלפי המפרים את התקנון.

* סיום, התרת שוויון נק' וחלוקת פרסים - שוויון נקודות בסיום יוכרע לפי שיטת שובר השוויון שנקבעה
  ונמסרה לשחקנים לפני הסיבוב הראשון, כולל אופן חלוקת הפרסים הכספיים, קביעת מנצחים,
  קביעת עולים לשלבים הבאים וכו'. אין כפל פרסים.

* כל הפרסים יחולקו בטקס הסיום, מיד עם סיום הסיבוב האחרון.

* הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים  בהתאם לצורך לפי שיקול דעתה הבלעדי (!)

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים